Qui som?

Amb motiu d’un increment del lloguer dels anomenats pisos del Montepio Tèxtil, un grup de veïns i veines van començar a organitzar-se per oposar-s’hi. A les fabriques del ram de l’aigua els treballadors, encapçalats per Agustí Prats i Manuel Martínez, varen realizar les primeres reunions per tractar el tema. Ambdós líders sindicals vivien en els pisos de referencia, però la llei d’Associacions de 1964 impedia la presència a qualsevol junta d’una associació creada a l’ampara d’aquella llei de persones que haguessin estat fitxades per la policía per motius polítics o sindicals. Així es va constituir la  Junta Gestora presidida per D. Pedro Chicharro la qual va donar pas a la primera  Junta de la Asociación de Vecinos de San Martín de Provensals.

Això ho recull l’acta fundacional del  30 de Setembre de 1972, el seu primer persident fou J. Coderch, tenint com a membres de la Junta els srs. Fernandez, Avilés, Jubany, Llugany, Llorca, Travieso,Escrig i Costa.

Aquests estututs reflexen les dificultats que s’havien de superar, així com els controls que la policía o el Gobernador Civil exercien sobre el funcionament normal de l’entitat. No es d’estranyar que, com en d’altres llocs, la primera junta fos propera al llavors Regidor del Districe, Sr. Canalda.

Aquesta situació creà conflictes entre els membres més actius i aquells que es volien mantenir a l’ampara del representant municipal. Aquest canvi de rumb es materialitza amb les eleccions a Junta de l’agost de 1975. Amb l’elecció del Sr. Cardona com a president, associació va iniciar el seu treball reivindicatiu que s’ha mantingut fins ara.
El primer local va ser al carrer Guipúscoa 52, per passar després al carrer Fluvià 212, on hi va restar fins al 1991. Després s’instal.là a l’actual local d’Andrade, 176.
A partir  d’abril i maig del 2015, mesos en que varem començar la nostra política d’estimular l’ús de les nostres instal·lacions per part de qualsevol persona o grup que ho necessités, l’ús del nostre local s’ha disparat. Hem passat d’unes poques visites per part de socis o d’algun veí, a tenir els espais de persones agrupades al voltant de temes absolutament diferents.Així, des de membres de col.lectius sindicals que fan servir el nostre local per reunions gairebé setmanals